Shop

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm của Desi đã đạt tiêu chuẩn an toàn y tế về nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như bao bì.

Trong quá trình vận chuyển Desi phải sử dụng thêm một lớp bao bì bên ngoài đúng quy định của bên vận chuyển, nhằm tránh tạo thêm rác và giảm thiểu số lượng rác thải tạo ra môi trường thì trong quá trình vận chuyển này Desi sẽ sử dụng các loại giấy và giấy tái chế và nói không với túi nilon sử dụng một lần, điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm Desi.

Khách hàng nào mua sản phẩm của Desi làm quà tặng thì lưu ý với Desi để Desi sử dụng các loại hộp quà tặng thích hợp thay vì lớp bao bì bảo vệ môi trường của Desi đang sử dụng.

Cùng chung tay để trái đất chúng ta xanh sạch hơn với sự giảm thiểu tối đa sử dụng các sản phẩm sử dụng một lần nhé.