Desi hướng dẫn trả sản phẩm & hoàn tiền

Điều kiện trả sản phẩm và hoàn tiền từ Desi

Bạn có thể yêu cầu trả sản phẩm và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

– Bạn đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm

– Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển

– Desi giao nhầm sản phẩm cho bạn

– Sản phẩm bạn nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Desi cung cấp trong phần mô tả sản phẩm

– Nhằm hạn chế các rắc rối có thể phát sinh, bạn nên chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để đối chiếu nếu cần nhé.

– Desi sẽ chịu mọi chi phí phát sinh khi bạn trả lại sản phẩm & sẽ hoàn tiền lại sau 3 – 5 ngày làm việc bằng cách chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.