Liên hệ

Desi – sản phẩm từ vùng đất huyền bí

Fanpage: https://www.facebook.com/desi.com.vn

Email: desishop.vietnam@gmail.com

Website: https://desi.com.vn/

Số điện thoại: 077.48.366.49