Bộ đắp thoái hóa xương khớp

365,000

Bài thuốc đắp chữa vôi gai thoái hoá cột sống, tràn dịch khớp / thoái hoá khớp
Nếu người hàn, bị trúng gió hay cảm sốt đều đắp rất hiệu quả .
Đốt sống lồi lõm đắp cũng bớt ạ.
Hỗ trợ